HİZMETLERİMİZ

En İyi ve En Verimli Kullanım Etüdü

Değeri etkileyen en önemli kavram en iyi ve en yüksek kullanımdır. En yüksek ve en iyi kullanım; Yasal olarak izin verilen, fiziki olarak olanaklı, finansal açıdan uygulanabilir ve maksimum düzeyde verimli bir kullanım olarak tanımlanmaktadır.

Mülk her zaman mevcut veya muhtemel kullanımının sunabileceği en yüksek ve en iyi kullanımına göre değerlendirilmektedir. Arsa değeri en yüksek ve en iyi kullanımına göre belirlenmektedir. Geliştirmelerin değeri arsa değerine katkıları ölçüsünde belirlenmektedir. En yüksek ve en iyi kullanım makul bir yakın gelecek için hesaplanabilir. Uzun vadeli ve spekülatif yaklaşımlar en yüksek ve en iyi kullanım kavramının dışında kalmak durumundadır.