KURUMSAL

Biz Kimiz ?

Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. uzun yıllar değerleme sektöründe faaliyet göstermekte olan ve SPK Lisansına sahip, Değerleme Uzmanları tarafından 14 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.
Şirketimiz, 20.04.2011 tarih ve 7798 no'lu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre, gayrimenkul (taşınmaz) değerlemesi olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/02/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete’ de Seri: VIII, No: 35 ile yayımlanan “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca 17.02.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulunca Listeye Alınmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 05.06.2014 tarih ve 5888 sayılı Kararı ile Şirketimize “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesi’ne istinaden bankalara Yönetmeliğin 4. Maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz; 31.08.2012 tarihinde Uluslararası Kalite Sistemi Standardı'na uygun bir kalite sistemi kurmuş ve uyguluyor olması sebebi ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmuştur.

Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulunca 27.10.2023 tarihinde '' Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar'' listesine alınmıştır.

Amacımız; Deneyimli kadromuz ile Uluslararası Değerleme Standartlarına bağlı, Dünyadaki gelişme ve yenilikler paralelinde, kamu kuruluşları, gerçek tüzel ve özel kuruluşlar ile gerçek kişilere yönelik yüksek kalite ve güvenilirlik ilkesinden ödün vermeden bağımsız ve tarafsız bir şekilde, kurumsal yaklaşım ve hizmet anlayışı ile gayrimenkul değerleme hizmeti vermektir.

Değerlerimiz ; Bağımsızlık, Standartlara Bağlılık, Mesleki Özen ve Titizlik, Tarafsızlık, Güvenirlik, Sorumluluk, Gizlilik

İlkelerimiz ; Kurumsallık, Kaliteli ve Hızlı Hizmet, Profesyonellik, Çalışanlarımızın Mesleki Gelişimine Katkıda Bulunma, Bilimsellik, Güncellik, Güvenilirlik, Etik Değerlere Bağlılık ve Hizmette bölgesel ayırım yapmama.